torsdag 7. mars 2013

Si ifra! i biblioteket

I går og i dag har elevene i 2. klasse hatt besøk av Bjørn Smith-Hald i biblioteket i forbidelse med trafikksikkerhetskampanjen SI IFRA! Dette er en kampanje der foredragsholderen benytter en kombinasjon av foredrag, dialog og øvelser for å sette fokus på hvilket ansvar man har som passasjer i bil for å forhindre alvorlige trafikkulykker som dessverre rammer mange unge i alderen 16-24 år ( les mer om kampanjen  her).
2 KM lytter oppmerksomt til foredraget om trafikksikkerhet

Foredraget vekket engasjement hos elevene, som satt stille som mus når Smith-Hald snakket - og som deltok ivrig i øvelsene og diskusjonene om temaet. 

Et flott foredrag som jeg håper at virker preventivt i forhold til ulykker forårsaket av uvettig kjøring.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar