torsdag 20. september 2012

...noen tanker om litteratur og lesing

Jeg er altlesende - det vil si: jeg prøver å lese litt fra alle sjangere, og har egentlig ingen store favoritter. Hva jeg leser avhenger av humør og dagsform samt hva som er tilgjengelig den dagen jeg er tom for lesestoff.

En særhet jeg har er at jeg alltid holder på med minst to bøker samtidig. Forklaringen på det er at jeg bruker lydbøker når jeg er ute og går eller reiser, mens jeg leser et trykket eksemplar når jeg er hjemme eller på stranden etc. Det synes jeg er helt uproblematisk så lenge de to bøkene jeg holder på med er fra ulike sjangere ellers kan det lett gå i surr om jeg for eksempel leser to kriminalromaner samtidig, så det unngår jeg.Hva er en sjanger?
Innenfor skjønnlitteraturen skilte man tidlligere mellom de tre hovedsjangrene epos, drama og lyrikk. Eposet er den eldste litterære formen for diktning som kjennetegnes ved at den prøver å gjengi virkeligheten. Dette var tidligere den dominerende sjangeren innen fortellende (episk) diktning, mens det i dag er romanen som har overtatt denne dominansen. Romanen har mange "underkategorier" blant dem finner vi blant annet: noveller, eventyr, vitser, tegneserier osv. Vi deler den også inn i kategorier som kriminalroman, spenningslitteratur, kjærlighetshistorier, oppvekstromaner, science fiction, fantasy ........ jeg kunne ramset opp i det uendelige...

Dramaet (skuespillet) deles som regel opp i komedier og tragedier, men også her finner vi mange underkategorier, det samme gjelder for lyrikkens (diktets) ulike former.

Vi har også ulike former for sakprosa/faglitteratur. Sakprosaen er litteratur som forteller noe om en sak eller et emne. Den rapporterer, orienterer, drøfter og utdyper - for å nevne noe-  noe om et saksforhold. Sakprosa er et vidt begrep og inkluderer alt fra vitenskapelige rapporter til avisartikler og bruksanvisninger for å nevne noe.

For å si alt dette veldig enkelt: Skjønnlitteratur er fiksjon, eller oppdiktet litteratur mens sakprosa/faglitteratur er fakta. Likevel er inndelingen i noen tilfeller litt flytende  idet noe skjønnlitteratur er basert på faktiske hendelser, mens noe faglitteratur er farget av forfatterens meninger... Ikke helt enkelt med andre ord.

Valgets kvaler
Så hvordan skal man velge hva man skal lese i den store bokjungelen? Jeg mener at man skal velge det en selv synes at virker interessant, men samtidig være bevisst at selv om man liker en sjanger godt så bør en kanskje prøve noe annet også. Ved flere tilfeller hvor jeg blir bedt om å anbefale bøker sier leseren at vedkommende kun leser krim eller kun fantasy eller kun en annen sjanger. Da pleier jeg å be dem utfordre seg selv ved å velge noe annet for å utvide horisonten. Det finnes så utrolig mye spennende å lese, og ved å låse seg til en sjanger går en glipp av så uendelig mye bra lesestoff. Likevel synes jeg det viktigste er at en leser noe - og jeg mener at all lesing er bra uansett om det er vitsebøker, tegneserier, romaner eller fagbøker som leses.

Jeg oppfordrer alle som ikke leser om å gjøre det. Finner du lesegleden tror jeg at du blir litt "rikere".

Hege
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar