Opplysningssøk

Her finner du lenker til ulike oppslagsverk på nett, dvs: leksikon, ordbøker, spørretjenester, statistikker, kart og søkemotorer (ved å klikke på overskriften  kommer du til siden jeg viser til).

1. LEKSIKA:

Norske:
ALLKUNNE : Nynorsk kulturhistorie
Allkunne er et nynorsk digitalt oppslagsverk som publiserer tekster om den nynorske kulturhistorienSTORE NORSKE LEKSIKON (SNL)
Store norske leksikon har fått nye eiere og skal videreføres i Norsk nettleksikon som er en digital kunnskapsbase med artikler skrevet, signert og redigert av dyktige fagfolk. Alt innhold skal være kvalitetssikret med hensyn til faglig etterrettelighet, kildekritikk, samt pedagogisk og språklig presentasjon. Kunnskapsbasen er et tilbud til det norske folk, særlig folk under utdanning.


Utenlandske:
ENCYCLOPEDIA.COM 
50 000 artikler fra The Columbia Electronic Encyclopedia, sixth edition

Gyldendals åpne encyklopedi - dansk oppslagsverk som inneholder leksikon, nordisk mytologi og dansk biografisk leksikon.

2. ORDBØKER

En samlet bokmåls- og nynorskordliste på nett.

Engelsk ordbok som blant annet inkluderer oppslag i medisinske termer og  engelsk-spansk oversettelser. 
3. STATISTIKK 

Her finner du statistikk, hovedsaklig fra FN i alfabetisk rekkefølge.

Statistisk sentralbyrå (SSB) er den sentrale institusjonen for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. SSB haransvaret for å samordne all offisiell statistikk i Norge. SSB utarbeider statistikk på en lang rekke områder som økonomi, befolkning, levekår, arbeidsmarked og miljø. En av deres mest populære statistikker er navnestatistikke.

Skolesiden er en noe enklere utgave av hovedsidene til SSB. Her finnes aktuelle statistikker for skoleelever ordnet etter emne, samt en del populære statistikker som fødselsdager, navnekalkulator osv. Denne kan være til god hjelp for eksempel til å finne nøkkeltall om kommunen man bor i, folketall og samfunnsutvikling.

4. KART


Inkluderer blant annet Norgeskart, verdenskart, GPS-koordinater, kjørerute, skråfoto, flyfoto og trafikkflyt (i samarbeid med P4).
 
Fra Statens kartverk

GLOBALIS 
Globalis er et interaktivt verdensatlas hvor du selv kan lage dine egne kart og grafer. Målet med Globalis er å formidle likheter og ulikheter i det menneskelige samfunn og hvordan vi påvirker livet på planeten, primært med visuelle hjelpemidler. Hos Globalis kan du søke på: 
Statistikk Land Konflikter Verdenskart Satellittbilder Avtaler Tema Video Figurer

GOOGLE MAPS 
Verdenskart levert av Google med blant annet veibeskrivelse og skråfoto.


5. SØKEMOTORERIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skrive ut

Skrive ut på skolen

Jeg får stadig spørsmål om hvordan man skriver ut på skolen. På oppslagstavlen ved printeren i biblioteket henger det en plakat som heter Sk...