Ungdom

Her har jeg samlet sammen noen lenker til sider som kan være interessante for ungdom. Sidene har fokus både på skole/utdanning og på fritidsaktiviteter/interesser. Klikk på overskriften for å komme til den aktuelle siden.

Spørresiden "Klara Klok" har ungdom og unge voksne i aldersgruppen 10 - 30 som hovedmålgruppe. Tjenesten har til hensikt å gi  informasjon og veiledning om temaene helse, forhold og familie, rusmidler og seksualitet uavhengig av kjønn, alder, bosted, etnisk tilhørighet og funksjonsnivå.

Tjenesten finansieres av Helsedirektoratet og Nordland fylkeskommune. UNG i Nordland, Nordland fylkeskommune er driftsansvarlig for Klara Klok og innehar konsesjon fra Datatilsynet for driften av tjenesten.

Trafo.no 
Trafo.no er et nasjonalt tilbud til unge skapere mellom 16 og 22 år, og skal i følge dem selv stimulere skapende evner og hjelpe frem enkeltideer og frittstående prosjekt . Verdt et besøk dersom du er kreativ og  interessert i tekst, bilde, lyd eller film. Trafo arrangerer ulike konkurranser innen de nevnte feltene, og du kan også søke dem om pengestøtte til kunstneriske prosjekter.


TXT
På hjemmesiden til txt får du blant annet tips og råd i forbindelse med å skrive ulike tekster som bokanmeldelser, faktatekster, sangtekster osv. Siden har også bokanmeldelser og anbefalinger samt konkurranser. Txt er laget av foreningen !les som er en ideell paraplyorganisasjon som arbeider for å stimulere til lesing blant barn og ungdom.

Ung.no
Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på det du lurer på. Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
Dette er et nettsted for offentlig informasjon rettet mot ungdom mellom 13 og 20 år. Utgangspunktet for innholdet på ung.no er FNs konvensjon om barnets rettigheter til å få informasjon, og  om at staten skal sikre barn tilgang til informasjon fra et mangfold av nasjonale og internasjonale kilder. Informasjonen på portalen er fordelt på over 100 ulike emner, fra adopsjon og førerkort, til kriminalitet og samliv.


Skrive ut

Skrive ut på skolen

Jeg får stadig spørsmål om hvordan man skriver ut på skolen. På oppslagstavlen ved printeren i biblioteket henger det en plakat som heter Sk...